Zajęcia dodatkowe

Zajęcia pozalekcyjne w Szkole Podstawowej w roku szkolnym 2015/2016


Zajęcia logopedyczne - czwartek 13.00-13.45 - prowadzi p. Iwona Łagodzińska


Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki - czwartek 13.50- 14.20 - prowadzi p. Renata Koperska


Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego - poniedziałek 13.50 - 14.35 - prowadzi p. Maria Kurpik


Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego - piątek 13.50-14.35 - prowadzi p. Ewelina Kicińska


Zajęcia polonistyczne - poniedziałek 13.00-13.45 - prowadzi p. Anna Andrzejczak


Zajęcia sportowe SKS - wtorek 13.50-14.35 - prowadzi p. Krystian Kubiak

 

Zajęcia pozalekcyjne w Gimnazjum


Koło taneczne - piatek 8.00 - 8.50 - prowadzi Iwona Łagodzińska

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne - środa 8.00 - 8.50 - prowadzi Iwona Łagodzińska


Koło teatralne - wtorek 14.10 - 14.55 - prowadzi Renata Banasiak

Zajęcia wyrównawcze z j.angielskiego - czwartek 8.00 - 8.45 - prowadzi Renata Banasiak


Zajęcia wyrównawcze z matematyki - środa 14.10 - 14.55 oraz czwartek  8.00 - 8.45 - prowadzi Edward Kaczmarek


Zajęcia wyrównawcze z matematyki - poniedziałek 14.10 - 14.55 - prowadzi Maria Kowalewska


Zajęcia sportowe SKS - poniedziałek i wtorek 14.10 - 14.55 - prowadzi Rafał Marcinkowski


Warsztaty dziennikarskie - poniedziałek 8.00 - 8.45 - prowadzi Aleksander Pudło