Dokumenty

Regulamin rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej

W załącznikach poniżej umieszczamy regulamin rekrutacji uczniów do klasy I Szkoły Podstawowej w Boruniu na rok szkolny 2014/2015

Regulamin rekrutacji do klasy I Gimnazjum na rok szkolny 2014/15

W załącznikach zamieszczonych poniżej umieszczamy regulamin rekrutacji uczniów do klasy I Gimnazujm Nr3 w Rysinach Kolonii na rok szkolny 2014/15.