Samorząd Uczniowski

Samorząd uczniowski Zespołu Szkół w Boruniu

Przewodniczący: Karolina Gaudyn

Zastępca: Weronika Kubiak

Skarbnik: Hubert Redziak

Sekretarz: Patryk Perkowski i Paulina Olejniczak

Do władz, na prawach członka, zostali również przyjęci Klaudiusz Górski i Oskar Łopaciński

Opiekunowie samorządu uczniowskiego: Iwona Łagodzińska i Halina Szerwińska.