Rada Rodziców

Rada Rodziców Zespołu Szkół Boruniu

Przewodniczący: Edyta Markowska

Zastępca: Anna Jankowska 

Skarbnik: Zofia Kaczmarek

Sekretarz: Elżbieta Mila

Członkowie: Ewelina Szymaszek, Zbigniew Świątek