Pracownicy techniczni

Personel techniczny Zespołu Szkół w Boruniu

Woźna: Marianna Kędzierska

Sprzątaczka: Danuta Czerwińska

Sprzątaczka: Zofia Peda

Palacz: Anna Danielewicz

Pracownik gospodarczy: Radosław Paluszewski