Pielęgniarka szkolna

Pani Aneta Krawczyk, sprawuje profilaktyczną opiekę nad uczniami w znajdującym się na terenie szkoły gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

Gabinet 101 (I piętro)
Tel. (022) 341-73-39 wew. 16
Godziny otwarcia gabinetu:
Wtorek 8.00-12.00
Czwartek 8.00-12.00