Dyrekcja i sekretariat Zespołu Szkół w Boruniu

Dyrektor szkoły: Konrad Lipiński

tel. 897 439 899

e-mail: konrad.lipinski@gmai.com

Z-ca dryrektora: Ewa Kaźmierowska

tel. 893 879 456

e-mail: ewa.kazimierowska@gmali.com

 

Specjalista d/s administracyjnych: Wioletta Pieńkowska

Księgowa: Anna Maleńczuk

tel. (063) 573 24 06

email: borun@wp.pl